Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door IPS Developments B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. IPS Developments B.V. verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door IPS Developments B.V. worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

IPS Developments B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. IPS Developments B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van IPS Developments B.V. opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel IPS Developments B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is IPS Developments B.V. niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door IPS Developments B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel IPS Developments B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door IPS Developments B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.